Disclaimer

Verkeersopleidingscentrum Friesland b.v. , hierna te noemen VOCF, verleent u hierbij toegang tot www.vocf.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door VOCF en derden zijn aangeleverd. VOCF behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Wij streven ernaar juiste en correcte informatie te verschaffen. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie altijd actueel en juist is.Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte of overeenkomst van VOCF. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen en de teksten, afbeeldingen en andere materialen welke zijn gepubliceerd op www.vocf.nl liggen bij VOCF.
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Nadere informatie
Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot Verkeersopleidingscentrum Friesland B.V.. Alle rechten voorbehouden.